Μπουγιουρντί

Φετα, πιπερίες (καυτερό)

Περιγραφή

Μπουγιουρντί